Oyun

LoL Şekilli Nick Nasıl Yapılır?

Lol şekilli isim yapmak 2020

League Of Legends oyunu tüm dünyada en çok oynana oyunların başında geliyor. Bu oyun içerisinde dikkat çekmek ve şekilli nick kullanmak, diğer kullanıcıların sizi daha hızlı fark etmesini sağlayacaktır. Oyun içerisinde kullanıcı adı oluştururken, şekilli nick kullanabilirsiniz. Bu özelliği sayesinde farklı semboller ve özel karakterler kullanabilirsiniz. Bunun dışında League Of Legends oyununda şekilli nick oluşturmak için farklı semboller ve karakterleri kullanmak için sunucu bölgesine göre seçim yapmanız gerekmektedir. Özellikle farklı sunucu kullanıyor ya da farklı bir ülkede oyun oynuyorsanız aşağıdaki kodları kullanmanız gerekmektedir.

Tavsiye içerik => GTA 5 Karakter Değiştirme

Lol Şekilli Nick Kullanımı

Lol şekilli nick kullanımı için aşağıdaki kodların kullanılması gerekmektedir. Bu listede bulunan harfler özeldir. Bu harflerden alıntı yaparak kullanıcı isminizi de oluşturabilirsiniz. Özellikle Leauge Of Legends birçok oyuncuya sahiptir. Bundan dolayı almak istediğiniz nick başka bir kullanıcı tarafından alınmış olabilir. Özel harfleri kullanarak kendinize özgü nickinizi oluşturabilirsiniz. Seçtiğiniz dile bağlı olarak sihirdar olarak geçen özel karekterleri kullanabilirsiniz. Şayet kullanmak istediğiniz özel karakter, seçtiğiniz dilin alfabesinde yer almıyorsa kullanıma izin verilen bölgede olsanız bile bu harfler kullanmanız söz konusu değildir.  Aşağıda her bölge için kullanma izni verilen özel karakterler listelenmiştir:

Tavsiye içerik => Football Manager 2020 Oyun İncelemesi

 

  • Kuzey Amerika/Okyanusya Bölgesi için:

0123456789ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ abcdefghijklmnopqrstuvwxyz

  • Amerika Birleşik Devleri Batı için:

0123456789ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZabcdefghijklmnopqrstuvwxy zªµºÀÁÂÃÄÅÆÇÈÉÊËÌÍÎÏÐÑÒÓÔÕÖØÙÚÛÜÝÞßàáâãäåæçèéêëìíîïðñòóôõöøùúûüýþÿĄąĆćĘęıŁłŃńŒœŚśŠšŸŹźŻżŽžƒˆˇˉ μfifl

  • AB İskandinav ve Doğu Bölgeler için:

0123456789ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZabcdefghijklmnopqrstuvwxyz ªµºÀÁÂÃÄÅÆÇÈÉÊËÌÍÎÏÐÑÒÓÔÕÖØÙÚÛÜÝÞßàáâãäåæçèéêëìíîïðñòóôõöøùúûüýþÿĂ㥹ĆćĘęıŁłŃńŐőŒœŚśŞşŠšŢţŰűŸŹźŻżŽžƒȘșȚțˆˇˉ ΑΒΓΔΕΖΗΘΙΚΛΜΝΞΟΠΡΣΤΥΦΧΨΩάέήίαβγδεζηθικλμνξοπρςστυφχψωόύώfifl

  • Brezilya ülkesi için:

0123456789 ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ abcdefghijklmnopqrstuvwxyz ÀÁÂÃÇÉÊÍÓÔÕÚ àáâãçéêíóôõú

  • Rusya için:

0123456789 ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ abcdefghijklmnopqrstuvwxyz АБВГДЕЁЖЗИЙКЛМНОПРСТУФХЦЧШЩЪЫЬЭЮЯабвгдеёжзийклмнопрстуфхцчшщъыьэюя

  • Türkiye için:

 

ÀÁÂÃÄÅÆÇÈÉÊËÌÍÎÏÐÑÒÓÔÕÖØÙÚÛÜÝÞßàáâãäåæçèéêëìíîïð 0123456789ABCDEFGĞHIİJKLMNOPQRSŞTUVWXYZabcçdefgğhıijklmnoöpqrsştuvwxyzªµºÀÁÂÃÄÅÆÇÈÉÊËÌÍÎÏÐÑÒÓÔÕÖØÙÚÛÜÝÞßàáâãäåæçèéêëìíîïðñòóôõöøùúûüýþÿıŁłŒœŠšŸŽžƒˆˇˉμfiflĄąĘęÓóĆ棳ŃńŚśŹźŻż

  • Latin Amerika

0123456789ABCDEFGHIJKLMNÑOPQRSTUVWXYZÁÉÍÓÚÜ abcdefghijklmnñopqrstuvwxyzáéíóúü

Yukarıda verilen sembol ve farklı harfleri kullanarak Lol oyunu içerisinde dilediğiniz nicki oluşturabilirsiniz. Farklı harfler ve semboller ile nick oluşturabilirsiniz. Sunucular için farklı harfler ve nickler bulunmaktadır. Sunucunuza ve bulunduğunuz ülkeye göre harfleri seçmeniz gerekmektedir. Aksi halde Lol oyunu bu harfleri seçmenize izin vermeyecektir. Seçtiğiniz nickin farklı biri tarafından alınmış olması durumunda aynı nicki kullanmanız söz konusu değildir. Kendinize özgü ve diğer kullanıcıların tercih etmediği bir nick almanız gerekmektedir.

Yazar hakkında

Oğuzhan İsa Temiz

Güncel SEO ve Marketing içeriklerini derleyip yazmayı seven yazar aynı zamanda kişisel bir blog edası içerisinde içerik üretiyor. Farklılaşan kişisel psikolojiler insanları başka bir insan haline bürünmeye zorlayabiliyor. Tabii bir filmde de geçtiği gibi " Evet,biz tüketiciyiz.Tutkulu bir yaşam tarzının yan ürünleriyiz. Cinayet,suç,fakirlik bunlar beni ilgilendirmiyor.
Benim için önemli olan magazin dergileri.500 kanallı TV,iç çamaşırım da kimin adının yazdığı…" bana destek olmak isterseniz yazılarımı paylaşabilirsiniz.

5 Yorum

Yorum yap!

casino siteleri