Ekonomi

Kredi Kartı Borcunuz Ödenmezse Ne Olur?

Kredi Kartı Borcunuz Ödenmezse Ne Olur

Herkes kötü bir dönem geçirebilir, ekonomik sıkıntılarla başa çıkmak zorunda kalabilir. Özellikle günümüzde koşulların iyice zorlaşmasından ötürü insanların büyük bir çoğunluğu kredi kartı borcunu ödemekte zorlanıyor. Peki bankaya olan kredi kartı borcunuz ödenmezse ne olur?

Öncelikli olarak kredi borcunuzu ödememeniz, kredi sicilinizin bozulmasına yol açar. Kredi sicili sizin bankaya kredi için başvurduğunuzda, talebinizin onaylanıp onaylanmamasına karar verilmesi noktasında bir numaralı merciidir. 

Tabi bu süreçte sadece kredi siciliniz bozulmaz, aynı zamanda banka verdiği parayı yasal yollarla elde etmeye çalışır. Gösterdiğiniz kefil, elinizdeki mevduat veya gayrimenkul ilk olarak bankaların parayı tahsil etmeye çalışma yöntemidir. Mal varlıklarınıza ve banka hesaplarınıza haciz işlemi uygulanabilir. Tabi bu süreçte borcunuzu ödemediğiniz takdirde, o borç faizleriyle birlikte büyümeye devam eder.

Bankalara borcunuz varken farklı krediler alabilirsiniz. Birçok insan borcunu, farklı bir bankadan borç alarak kapatmaya çalışır. Ne kısa vadede ne uzun vadede mantıklı bir işlem değildir. Ödemeniz gereken meblağ sürekli olarak yükselir.

Kar payı veren bankalar hakkında bilgi almak için: Kar Payı Veren Bankalar

Tabiki kredi borcunuzun olduğu durumlarda tek zarar eden siz değil banka da olduğu için, kredi borcunuzu yapılandırabilirsiniz. Örnek verecek olursak işsiz kaldınız ve elinizde o ay borcunuzu ödeyecek kadar para yok; bankayla eğer uzlaşabilirsiniz borcunuzu daha uzun aylara yayıp her ay üstünüze binecek kredi yükünü bir miktar azaltabilirsiniz. Ama bu işlemde ödeyeceğiniz miktarın doğal olarak daha da artacağını unutmamanız gerekmektedir.

Bazı bankalar daha da insaflıdır, kredi kartı borcunuzu ertelerler. Mevcut borcunuz herhangi bir ek olmadan belli bir süreliğine ertelenir. Kısaca gerekli parayı kazanmanız için size zaman tanınır. Tabi bankaların bunu çok nadir yaptığını da belirtmeden geçmeyelim.

Ödenmeyen kredi borcunuzun faizi gün geçtikçe yükselecektir. Kredinizin faizi çektiğiniz kredi türü ve bankaya göre değişkenlik gösterebilir. Ama ödenmemiş kredi borçlarına gecikme faizi, normal faizin en fazla %30’u kadar uygulanabilir. Bununla birlikte borcunuza %15 KKDF ve %5 BSMV harç ve vergileri eklenecektir. 

Zamanında ödenmeyen kredi borçlarında bileşik faiz uygulaması yoktur. Yani tek bir gecikme faizi uygulanır. Geç ödenen borcun içinde yer alan anapara tutarı üzerinden alınacak olan gecikme faizi, geç ödenen gün sayısı dikkate alınarak hesaplanır. Bununla birlikte söz konusu faiz üzerinden hesaplanacak olan harç, vergi ve benzeri yasal yükümlülükler de sizden tahsil edilir. Fakat geç ödemelerde birden fazla faiz uygulanmaz.

Kredi kartı borçlarında 90 gün sonra yasal takip başlatılır. Bu süreçten sonra icra ve haciz işlemi başlayabilir. Yasal düzenlemeler doğrultusunda, bankaların, kredi borçlarına karşılık mal haciz etmesi de mümkündür. Genellikle, eğer varsa taşıt ve konutlar haczedilir. Bunun dışında eve haciz gelmesi gibi bir durum son yıllarda mümkün mertebe azaltılmıştır. Yargıtay 12. Hukuk Dairesi’nin 2017/9513 nolu (Esas no: 2016/17477) kararına göre, kişilerin sosyal statüdeki asgari yaşam koşullarını engellememek adına, normal şartlarda evden eşya haczedilemez. Özellikle buzdolabı, çamaşır makinesi gibi lüzumlu eşyaların haczi söz konusu değildir.

Fakat bu karara bir istisna eklenmiştir. Ev eşyaları haczinin gerekmesi durumunda, lüzumlu eşyalar da dahil olmak üzere aynı amaca hizmet eden birden fazla eşya varsa, bu eşyalar haczedilebilir. Lüzumlu eşya olmayıp haczedilebilecek bazı varlıklar şöyle örneklendirilebilir:

  • Para
  • Kıymetli evrak
  • Altın
  • Gümüş
  • Değerli taş
  • Antika veya süs eşyası

Haciz işlemlerinin uygulanacağı ev, borçlu kişinin mevcut ikamet adresi doğrultusunda belirlenir. Dolayısıyla eğer aileniz ile yaşıyorsanız, aile evinize haciz gelir. Fakat bu süreçte haczedilecek eşyaların borçluya ait olması gözetilmektedir. Yani aile evinde bulunan eşyalardan sadece borçluya ait olanlar hacze dahil edilir.

Haczedilen eşyaların, fatura ibrazı ile borçluya ait olmadığı kanıtlanırsa, söz konusu eşyalar haczedilemez. Fakat ilgili eşyaların borçluya ait olmadığı ispat edilemezse, o eşyaların haczedilmesi mümkündür. Ayrıca aile bireylerinden birisinin kefil olması durumunda, kefil olan bireye ait eşyalar da aile evinden haciz edilir.

Krediye kefil olan kişi, borcun ödenmemesi durumunda tüm miktardan sorumlu olduğu için yasal olarak uygulanan sistem neticesinde, ilk iki taksitin ödenmemesinden sonraki 30 gün içinde kefil de bilgilendirilir.

Uygulanan 30 günlük süre içerisinde ödeme gerçekleşmez ise kredi borcunun sahibine olduğu gibi kefile de tüm yasal süreçler uygulanır. Yani kredi notu düşürme, haciz işlemleri ve yasal yaptırımların hepsi kefil için de geçerli olur.

Bu yazımızda siz değerli okuyucularımız için Kredi Kartı Borcunuz Ödenmezse Ne Olur konusuna değindik. Umarız sizler için yararlı bir içerik olmuştur.

 

Yazar hakkında

Oğuzhan İsa Temiz

Güncel SEO ve Marketing içeriklerini derleyip yazmayı seven yazar aynı zamanda kişisel bir blog edası içerisinde içerik üretiyor. Farklılaşan kişisel psikolojiler insanları başka bir insan haline bürünmeye zorlayabiliyor. Tabii bir filmde de geçtiği gibi " Evet,biz tüketiciyiz.Tutkulu bir yaşam tarzının yan ürünleriyiz. Cinayet,suç,fakirlik bunlar beni ilgilendirmiyor.
Benim için önemli olan magazin dergileri.500 kanallı TV,iç çamaşırım da kimin adının yazdığı…" bana destek olmak isterseniz yazılarımı paylaşabilirsiniz.

Yorum yap!

casino siteleri

Online casino siteleri